Kwaliteitszorg

De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingbegeleiding staat bij het Krimpenerwaard College hoog in het vaandel. Door in regelmatige afstanden enquêtes onder leerlingen en ouders af te nemen probeert de school erachter te komen wat er goed gaat en op welke punten verbetering noodzakelijk is. Ook docenten krijgen regelmatig via enquêtes feedback over hun functioneren. Daarnaast is de school via leerlingen- en medezeggenschapsraad en oudercontactgroepen en leerlingenklankbordgroepen voortdurend met ouders en leerlingen in contact en houdt zo de vinger aan de pols. Tenslotte zijn er enkele landelijke websites die ‘opbrengsten’ van de scholen in kaart brengen met de bedoeling hen te ondersteunen bij het opstellen en monitoren van het schoolbeleid. Het gaat met name om de website van Vensters voor verantwoording en die van de Onderwijsinspectie.

Scholen op de kaart

Wat zijn de examenresultaten van de school? Hoe verhouden ze zich tot het landelijk gemiddelde? Hoe gaat de school om met belangrijke onderwerpen als zorg en veiligheid? De antwoorden op deze en vele andere vragen vindt u in onze schoolvensters, die u op het internet kunt raadplegen. De schoolvensters maken deel uit van Vensters VO, een project van de sectororgansiatie van het voortgezet onderwijs.De scholen laten via www.scholenopdekaart.nl hun prestaties zien op een aantal belangrijke graadmeters van het onderwijs. Veel gegevens worden centraal door de overheid aangeleverd en de presentatie van de gegevens is uniform. Hierdoor is het mogelijk scholen onderling te vergelijken. Klik hier voor een bezoek aan onze pagina.

Interne enquête

Klik hier om de enquête in te vullen. Voer in het openingsscherm je persoonlijke logingegegevens in. Klik daarna op ‘Deelnemen Onderzoek’. In het volgende venster staat het onderzoek klaar. Klik het aan, vul het in en klik op ‘Verzend het ingevulde formulier’.