Informatie voor leerlingen

Wil je weten welke vormen van leerlingbegeleiding het Krimpenerwaard College zoal biedt? Kijk dan eens in het rechtermenu van deze pagina.

Speciaal voor jou als leerling van onze school hebben we in het leerlingmenu van de website informatie opgenomen waarin we uitleggen wat begeleiding en ondersteuning op het Krimpenerwaard College inhoudt. Je ziet daar ook bij wie je terechtkunt met je vragen, zodat je snel de hulp vindt die je zoekt. 

 

Informatie voor ouders

De medewerkers van het Krimpenerwaard College werken samen aan een kansrijke toekomst voor alle leerlingen. We hechten waarde aan samenwerking tussen school, leerling en ouders. Wat de leerling nodig heeft om goed te kunnen leren, staat in die samenwerking centraal. Op onze school vervult de mentor een spilfunctie. De mentor volgt de leerling en ondersteunt waar nodig – en mogelijk – bij het onderwijsleerproces.

Naast de lessen die de leerling volgt, biedt de school tal van activiteiten die het leren bevorderen en mogelijke problemen voorkomen. Deze activiteiten noemen wij op school basisondersteuning. De mentor is voor de leerling degene die basisondersteuning kan aanvragen of in gang kan zetten.

Wat wij als school aan basis- en extra ondersteuning te bieden hebben en welke weg u aflegt om die aan te vragen, ziet u in het stroomschema voor ouders. In het rechtermenu op deze pagina vindt u verdere informatie over de verschillende vormen van basisondersteuning.

Wanneer basisondersteuning voor de leerling niet leidt tot de gewenste ontwikkeling kan extra ondersteuning worden ingezet  en wordt samengewerkt met externe hulpverleners en ondersteuners. Met die extra ondersteuning geven wij als school vorm aan passend onderwijs. U vindt in het rechtermenu onderaan meer informatie over passend onderwijs.