SELfie

Sociaal-Emotioneel Leren

Sociaal emotioneel leren is het proces waarbij leerlingen noodzakelijke kennis, attituden en vaardigheden verwerven en toepassen, met als doel beter leren omgaan met zichzelf en de ander.

Team

Mevrouw Kuypers coördineert het concept SELfie en zet hiermee sociaal-emotioneel leren op de kaart binnen het Krimpenerwaard College.

Opbouw van de SELfie module

Een module bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt afgerond met een SELfie-certificaat. De lessen worden praktisch en creatief ingevuld waardoor tastbaar materiaal overblijft waarin het doorlopen proces van de leerling zichtbaar is.

De SELfie-lessen zijn geen praatsessies maar lessen waarin de leerlingen zelf actief bezig zijn.

Voor welke leerlingen is het?

We vinden dat deze manier van leren voor elke leerling van groot belang is, maar richten ons in eerste instantie op leerlingen die vastlopen. Denk aan leerlingen die uit zelfbescherming een grote mond hebben, brutaal en stoer doen. Of leerlingen die juist bang zijn om op te vallen, om fouten te maken, die een negatief zelfbeeld hebben en zichzelf niet goed genoeg vinden. Maar SELfie kan ook zinvol zijn voor sommige leerlingen die niet tot leren kunnen komen.

Wij gaan niet in op het probleem van de leerling, maar geven de hem of haar tools om zelf verder te kunnen en zullen oplossingsgericht handelen.

Het initiatief voor aanmelding kan komen vanuit de leerling zelf, maar ook vanuit ouders/verzorgers, docenten, de mentor, kernteamleden of de ondersteuningscoördinator. Aanmelden kan via een mail aan mevrouw Kuypers via kuy@kwcollege.nl.
Graag de volgende gegevens vermelden in de mail: voor/achternaam, klas, mentor, mobiel nummer leerling, mail contactpersoon ouder(s) en de motivatie van de leerlingen om mee te doen (1 à 2 zinnen).

Leerstrategieën

Soms is een leerling gebaat bij ondersteuning bij het leren leren. In dat geval kunnen de modules ‘Leerstrategieën’ worden ingezet. In groepen van maximaal 10 leerlingen wordt aandacht besteed aan zaken als: wat is mijn leerstijl? Hoe gebruik ik mijn agenda? Hoe maak ik een planning? Hoe leer ik? Hoe maak ik een samenvatting? In 2 verschillende modules wordt op deze onderdelen ingegaan. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.